Eksperci

W ramach przygotowaniu filmu dokumentalnego zasięgnąłem opinii i przeprowadziłem wywiady z najznamienitszymi, niezależnymi naukowcami w kwestii ukraińskiej i relacji polsko-ukraińskich. Po premierze filmu dokumentalnego, sukcesywnie będę zamieszczał wywiady z niżej wymienionymi ekspertami.

Dr Lucyna Kulińska – polska historyk, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia najnowsza. Prezes Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego w latach 2011–2013. Jest autorką ponad 100 publikacji, w tym wielu książek historycznych, zbiorów dokumentów oraz artykułów naukowych i prasowych poświęconych losom polskich kresów, a także publikacji i wystąpień. Czynnie popularyzuje postawy patriotyczne i kwestie polskiego interesu narodowego. W 2004 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. PANS – urodzony we Lwowie polski historyk pochodzenia ukraińskiego. Przez długie lata związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Autor wielu publikacji w językach polskim i ukraińskim na temat obrządków greckiego i łacińskiego na Kresach Wschodnich II RP oraz historii Ukraińców. W latach 2006–2009 był kanclerzem Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Jest członkiem Komisji Europy Wschodniej Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia „Polska–Wschód” oraz prezesem Stowarzyszenia Polska–Armenia, oddział Lublin.

Prof. Czesław Partacz – polski historyk specjalizujący się w historii najnowszej, zwłaszcza historii Polski i Wschodu. Przez długie lata był dziekanem w Politechnice Koszalińskiej. Jest pionierem badań historii Polski i Ukrainy oraz stosunków polsko-ukraińskich. Ma na swoim koncie setki publikacji naukowych oraz konferencji naukowych, także wygłoszonych na Ukrainie. W 2017 roku otrzymał zakaz wjazdu na Ukrainę, po tym, gdy na prośbę ukraińskich wykładowców w Łucku wygłosił prelekcję o prawdziwej historii OUN i UPA. W 2010 roku został odznaczony medalem Polonia Mater Nostra Est.

Dr hab. Andrzej Zapałowski, prof. URz – polski historyk, doktor habilitowany nauk społecznych, nauczyciel akademicki, poseł na Sejm III i X kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VI kadencji. Prezes rzeszowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Specjalista i autor wielu publikacji na temat operacji „Wisła” oraz działalności OUN i UPA na terenie Pogórza Przemyskiego. W 2009 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2017 roku odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności. Otrzymał również Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal XXX-lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Krzyż Pamięci Banderowskiego Ludobójstwa, Złoty Medal „Zasłużony dla Obrony Terytorialnej” oraz Odznakę „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”.

Pierwszy znak skażenia obyczajów to wygnanie prawdy. (Michel de Montaigne)

Zobacz wywiady z ekspertami: